Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/19505,Koncepcja-przebiegu-tras-rowerowych-dla-Legnicy.html
2024-02-21, 23:41

Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Legnicy

Konsultujmy program rowerowy

Prezydent zaprasza mieszkańców Legnicy do lektury przyjętej 3 stycznia br. koncepcji przebiegu tras rowerowych oraz przedstawiania własnych wniosków, uwag i propozycji dotyczących tej koncepcji. Uwagi można przesyłać na adres e-mail: rower@legnica.eu, bezpośrednio do Jarosława Patrona, specjalisty ds. komunikacji rowerowej w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym.

- Realizacja koncepcji rozwoju legnickiej sieci rowerowej to przedsięwzięcie na lata – mówi Tadeusz Krzakowski. - Program rowerowy będzie uwzględniany przy wszystkich budowach i przebudowach dróg w Legnicy. Mamy jego skonkretyzowaną wizję. Do przedstawionych w dokumencie założeń i rozwiązań złożyły już uwagi i wnioski jednostki miejskie oraz wydziały merytoryczne Urzędu Miasta. Dokument trafił też do radnych. Przed nami są jeszcze spotkania konsultacyjne ze środowiskami rowerzystów i mieszkańcami miasta, na których uwagach szczególnie mi zależy – podkreśla prezydent.  

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.01.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Pereta
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Informatyki