Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/15900,Plan-Gospodarki-Niskoemisyjnej-z-elementami-Planu-Mobilnosci-Miejskiej-dla-miast.html
2023-10-01, 10:47

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy na lata 2015-2020

Metadane

Data publikacji : 17.02.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Pastuszek
Osoba udostępniająca informację:
Alina Godyń Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami