Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2023, 14:09

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Kamińska-Pawłowicz Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Aneta Fiedziuk 28.12.2022
Data Redaktor Akcja Zmiana
30.01.2023 09:54 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Protokół z dyskusji publicznej
30.01.2023 09:53 Aneta Fiedziuk
podinspektor
modyfikacja
18.01.2023 08:35 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Formularz uwagi do studium - wersja pdf
18.01.2023 08:35 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Formularz uwagi do studium - wersja edytowalna
18.01.2023 08:34 Aneta Fiedziuk
podinspektor
modyfikacja
28.12.2022 11:17 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Polityka przestrzenna wobec środowiska kulturowego
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Instrumenty polityki przestrzennej
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. System wodno-kanalizacyjny
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. System energetyczny
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: tekst ujednolicony
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Polityka przestrzenna wobec środowiska przyrodniczego
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Kierunki zagospodarowania przestrzennego
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Podstawowe elementy systemów infrastruktury technicznej
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Podstawowe elementy systemu transportowego
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Elementy środowiska przyrodniczego
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Rozwój przestrzenny miasta
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Stan władania
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: Struktura użytkowania gruntów
28.12.2022 11:10 Aneta Fiedziuk
podinspektor
publikacja
Załącznik: prognoza
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL