Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 12.11.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w prawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 12.11.2012
uchwała określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 12.11.2012
uchwała w sprawie rozpatrznia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy 12.11.2012
uchwała w sprawie inkasa opłaty skarbowej 12.11.2012
uchwała w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego 12.11.2012
uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 12.11.2012
uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości 12.11.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat w drodze bezprztargowej 12.11.2012
uchwała w sprawie nadania Statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy 12.11.2012
uchwała w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica 12.11.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica loklau mieszkalnego 12.11.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica loklau mieszkalnego 12.11.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica loklau mieszkalnego 12.11.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica loklau mieszkalnego 12.11.2012
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 28.09.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 28.09.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu uzytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej 28.09.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej 28.09.2012
uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014" 28.09.2012
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL