Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości i ich wykorzystania 06.02.2013
uchwała w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy 06.02.2013
uchwała o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy, rozwiązaniu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Legnicy, włączenia Technikum Nr 1 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy 06.02.2013
uchwała w sprawie zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Legnicy, przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska, zamiarze likwidacji Technikum Ochrony Środowiska i zamiarze likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego-szkół wch(...) 06.02.2013
uchwała w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Legnicy oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy 06.02.2013
uchwała o zamiarze likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26, przeniesieniu kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz rozwiązaniu Zespołu Szk 06.02.2013
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Legnicy- w obrębie ulic Wrocławska-Zacisze a torami kolejowymi 06.02.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Mejskiej Legnicy 04.01.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy 04.01.2013
uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2013 r. 04.01.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy 04.01.2013
uchwała w sprawie wstąpienia na radnego Rady Miejskiej Legnicy 04.01.2013
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 04.01.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 04.01.2013
uchwała w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy 04.01.2013
uchwała w sprawie wzniesienia pomnika króla Władysława Jagiełły i bitwy pod Grunwaldem 04.01.2013
uchwała w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 04.01.2013
uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej miasta Legnicy 04.01.2013
uchwała w sprawie górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 28.12.2012
uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 28.12.2012
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL