Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/rada-miejska/uchwaly-rady-miejskiej/uchwaly-rady-miejskiej/6217,obwieszczenie-w-sprawie-ogloszenia-jednolitego-tekstu-uchwaly-w-sprawie-trybu-i-.html
2022-01-23, 15:51

obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkc(...)

Nr 3/2013

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2013
Data publikacji : 05.03.2013
Data modyfikacji : 26.03.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sosnowska
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska