Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2024, 10:04

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała w sprawie wyboru wiceoprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 04.06.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy 04.06.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansówi Rady Miejskiej Legnicy 04.06.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sparwozdania finansowego miasta Legnic wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012 04.06.2013
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osuedla Zosinek w Legnicy dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW,U 04.06.2013
obwieszczenie w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie (...) 04.06.2013
uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie likwidacji Technikum Ochrony Środowiska i wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H.Pobożnego w Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy 04.06.2013
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej 07.05.2013
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 07.05.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 07.05.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2013 r. 07.05.2013
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 07.05.2013
uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 07.05.2013
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL