Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2024, 10:04

Skład osobowy

Radni Rady Miejskiej Legnicy VIII kadencji 2018 - 2023

Lista radnych wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 21 października 2018 r.

Prezydium Rady:

Przewodnicząca Rady - Marta Wisłocka.

Wiceprzewodnicząca Rady - Krystyna Barcik.

Wiceprzewodniczący Rady - Ryszard Kępa.

Wiceprzewodnicząca Rady - Joanna Śliwińska - Łokaj.

 

BARANOWSKI ARKADIUSZ

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,

członek komisji:

Gospodarki,

Edukacji Kultury i Sportu.

wykształcenie: wyższe

BARCIK KRYSTYNA

Wiceprzewodnicząca Rady,

członek komisji:

Spraw Społecznych i Ekologii,

Edukacji, Kultury i Sportu,

Budżetu i Finansów.

wykształcenie: wyższe

BOCHENEK IGNACY

Przewodniczący Klubu KWW Tadeusza Krzakowskiego

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Wceprzewodniczący Komisji Gospodarki,

członek komisji:

Skarg, Wniosków i Petycji,

Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

CICHOŃ Wojciech

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ekologii,

członek komisji:

Rewizyjnej,

Budżetu i Finansów,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

DYBEK ELŻBIETA

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

członek komisji:

Rewizyjnej,

Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

 

 

JACZEWSKA-SZYMKOWIAK KAROLINA

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

członek komisji:

Spraw Społecznych i Ekologii,

Edukacji, Kultury i Sportu.

wykształcenie: wyższe

KĘPA RYSZARD

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy

członek Komisji:

Spraw Społecznych i Ekologii,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

KOWALCZYK JOLANTA

Przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

członek Komisji:

Skarg, Wniosków i Petycji,

Rewizyjnej,

Spraw Społecznych i Ekologii,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: średnie

KOZIOŁ SŁAWOMIR

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego

członek Komisji:

Rewizyjnej,

Gospodarki,

Budżetu i Finansów.

wykształcenie: średnie

KRZESZEWSKA ALEKSANDRA

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ekologii,

członek Komisji:  

Skarg, Wniosków i Petycji,

Edukacji, Kultury i Sportu,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

KUPAJ Maciej

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

członek komisji: 

Rewizyjnej,

Budżetu i Finansów,Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

LASZCZYŃSKI ŁUKASZ

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

członek Komisji:

Gospodarki,

Budżetu i Finansów,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

LORENC ANDRZEJ

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

członek komisji: 

Rewizyjnej,

Spraw Społecznych i Ekologii,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

NIEMIEC PIOTR

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Wiceprzewodniczący Komisji Kapituły i Statutu,

członek komisji:

Edukacji, Kultury i Sportu,

Gospodarki.

wykształcenie: wyższe

PICHLA Grażyna

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

członek komisji:

Gospodarki.

wykształcenie: wyższe

RABCZENKO JAROSŁAW

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

członek komisji: 

Budżetu i Finansów,

Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

ROGALSKI Zbigniew

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Komisji Kapituły i Statutu,

członek komisji:

Edukacji, Kultury i Sportu,  

Budżetu i Finansów.

wykształcenie: średnie

SŁOMCZYŃSKA Bogumiła

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego


Wiceprzewodnicząca Komisji Kapituły i Statutu,

członek Komisji: 

Budżetu i Finansów,

Edukacji, Kultury i Sportu.

wykształcenie: wyższe

SZYNALSKI JAN

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

Przewodniczący Komisji Gospodarki,

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

wykształcenie: wyższe

ŚLIWIŃSKA – ŁOKAJ JOANNA

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodnicząca Rady,

członek Komisji:

Gospodarki,

Budżetu i Finansów,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

WISŁOCKA MARTA

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Przewodnicząca Rady,

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ekologii,

członek komisji:

Edukacji, Kultury i Sportu.

wykształcenie: wyższe

ŻABICKI Piotr

Klub KWW Tadeusza Krzakowskiego

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,

członek komisji: 

Spraw Społecznych i Ekologii,

Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.11.2018
Data modyfikacji : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Chrzanowska Biuro Rady Miejskiej Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Sosnowska Biuro Rady
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL