Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 14:32

Skład osobowy

Skład osobowy Rady Miejskiej Legnicy w kadencji 2006-2010

Baczyński Jacek
Klub Radnych PiS
wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów – przewodniczący komisji
Komisja Edukacji Kultury i Sportu

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny
Komisja Rewizyjna
Komisja Kapituły i Statutu

 

Wojciech Cichoń Cichoń Wojciech
Klub Radnych Lewicy
wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:

Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą - przewodniczący komisji
Komisja Rewizyjna
Komisja Kapituły i Statutu 

Cisło Mieczysław
Klub Radnych PiS

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej – przewodniczący komisji
Komisja Kapituły i Statutu 

Ewa Czeszejko-Sochacka Czeszejko – Sochacka Ewa
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego
Przewodnicząca Klubu Radnych KWWTK
wykształcenie: wyższe
funkcja: radna

pracuje w komisjach:

Komisja Budżetu i Finansów 
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
Komisja RewizyjnaCzeszejko – Sochacka Małgorzata
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusz Krzakowskiego

wykształcenie: wyższe
funkcja: radna


pracuje w komisjach:
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej
Komisja Kapituły i StatutuDudek Zbigniew
Klub Radnych PO

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – przewodniczący komisji
Komisja Rewizyjna 

Krzysztof Dybek Dybek Krzysztof 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy
Klub Radnych PO

wykształcenie: wyższe
funkcja: wiceprzewodniczący Rady


pracuje w komisjach
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej
Komisja Kapituły i Statutu 

Paweł Frost Frost Paweł
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy
Klub Radnych PO

wykształcenie: wyższe
funkcja: wiceprzewodniczący Rady


pracuje w komisjach:
Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
Komisja Kapituły i Statutu 

Krystyna Gizicka-Krasińska Gizicka – Krasińska Krystyna
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusz Krzakowskiego

wykształcenie: wyższe
funkcja: radna


pracuje w komisjach: 
Komisja Rewizyjna – wiceprzewodnicząca komisji
Komisja Budżetu i Finansów 
Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
Komisja Kapituły i StatutuHałaszyński Kazimierz
Klub Radnych Lewicy
Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny
Komisja Kapituły i StatutuHuzarski Michał
Klub Radnych Lewicy

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów – wiceprzewodniczący komisji
Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
Komisja Rewizyjna
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej 

Ryszard Kępa Kępa Ryszard 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusz Krzakowskiego

wykształcenie: wyższe
funkcja: wiceprzewodniczący Rady


pracuje w komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej
Komisja Kapituły i Statutu 

Krystyn Krostowicki Kostrowicki Krystyn
Klub Radnych LPR
Przewodniczący KR LPR

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach: 
Komisja Rewizyjna – wiceprzewodniczący komisji
Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
Komisja Kapituły i StatutuKropiwnicki Robert
Klub Radnych PO
Przewodniczący Klubu Radnych PO

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Budżetu i FinansówKurowski Jan
Klub Radnych PiS
Przewodniczący Klubu Radnych PiS

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny – przewodniczący komisji
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
Komisja Kapituły i StatutuMozolewski Klaudiusz
Klub Radnych PO

wykształcenie: średnie
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Rewizyjna – przewodniczący komisji
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Kapituły i StatutuNowosielska Małgorzata
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusz Krzakowskiego

wykształcenie: wyższe
funkcja: radna


pracuje w komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej
Komisja Rewizyjna
Opaliński Krzysztof
Radny niezrzeszony

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny - wiceprzewodniczący komisji
Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wiceprzewodniczący komisji
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej
Komisja RewizyjnaPłucieniczak Anna
Klub Radnych LPR

wykształcenie: wyższe
funkcja: radna


pracuje w komisjach:
Komisja Rewizyjna 
Komisja Budżetu i FinansówSłomczyńska Bogumiła
Klub Radnych PO

wykształcenie: wyższe
funkcja: radna


pracuje w komisjach:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu – wiceprzewodnicząca komisji
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej
Komisja kapituły i StatutuStembalski Mieczysław
Klub Radnych Lewicy

wykształcenie: średnie
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej – wiceprzewodniczący komisji
Komisja Rewizyjna 

Ewa Symańska Szymańska Ewa 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy
Klub Radnych PiS

wykształcenie: wyższe
funkcja: przewodnicząca Rady


pracuje w komisjach:
Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
Komisja Budżetu i FinansówSzynalski Jan
Klub Radnych PO

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Budżetu i Finansów – wiceprzewodniczący komisji
Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 

Włodzimierz Tulejko Tulejko Włodzimierz
Klub Radnych PO

wykształcenie: średnie
funkcja: radny


pracuje w komisjach:
Komisja Ekologii Zdrowia i Polityki Socjalnej – wiceprzewodniczący komisji
Komisja Rewizyjna 

Adam Wierzbicki Wierzbicki Adam
Klub Radnych PiS

wykształcenie: wyższe
funkcja: radny

pracuje w komisjach:
Komisja Kapituły i Statutu – przewodniczący komisji.
Komisja Gospodarki Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą – wiceprzewodniczący Komisji
Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny

Metadane

Data publikacji : 19.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Chrzanowska
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Chrzanowska Biuro Rady Miejskiej Legnicy

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL