Ostatnia aktualizacja strony: 24.01.2022, 13:49

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

9/05:

Godzina od: 13:00
Porządek

1. Informacja z realizacji programu promocji miasta w 2004 r. i w I półroczu 2005 r. poniesione koszty na poszczególne przedsięwzięcia.
2. Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I pół

Godzina od: 13:00
Porządek

1. Informacja z realizacji programu promocji miasta w 2004 r. i w I półroczu 2005 r. poniesione koszty na poszczególne przedsięwzięcia.
2. Informacja z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze br.
3. Informacja o działalności i wynikach finansowych spółek, w których gmina .posiada udziały lub akcje za rok 2004.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Korespondencja bieżąca.
6. Sprawy różne i wniesione.


Metadane

Data publikacji : 15.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL