Ostatnia aktualizacja strony: 24.01.2022, 13:49

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

7/05:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Przyjęcie protokołu kontroli w sprawie działalności gospodarstw pomocniczych.
5. Omówienie korespondencji

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Przyjęcie protokołu kontroli w sprawie działalności gospodarstw pomocniczych.
5. Omówienie korespondencji.
6. Sprawy różne.


Metadane

Data publikacji : 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL