Ostatnia aktualizacja strony: 24.01.2022, 13:49

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

9/05:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przestępstwa nieletnich i młodzieży – prostytucja. Wizytacja w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem przestępstw (np. działania podejmowane przez

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przestępstwa nieletnich i młodzieży – prostytucja. Wizytacja w ośrodkach zajmujących się zwalczaniem przestępstw (np. działania podejmowane przez Policyjną Izbę Dziecka)
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Omówienie innych materiałów, korespondencji.
6. Sprawy różne.

W porządku obrad przewidziano wizytę w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy.


Metadane

Data publikacji : 15.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL