Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2022, 15:44

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

11/2005:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Informacja z realizacji programu promocji miasta w 2004 r. Poniesione koszty na poszczególne przedsięwzięcia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za III kwartały br.
3. Realizacja planu rzeczowo – finansowego za III kwa

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Informacja z realizacji programu promocji miasta w 2004 r. Poniesione koszty na poszczególne przedsięwzięcia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za III kwartały br.
3. Realizacja planu rzeczowo – finansowego za III kwartały br.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Korespondencja bieżąca.
6. Sprawy różne i wniesione.


Metadane

Data publikacji : 22.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL