Ostatnia aktualizacja strony: 25.01.2022, 09:28

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

10/05:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Omówienie korespondencji.
5. Sprawy różne.


Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Omówienie korespondencji.
5. Sprawy różne.


Metadane

Data publikacji : 15.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL