Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2022, 15:44

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

11/2005:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. „Współpraca Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – pismo Zastępcy Prezydenta Doroty

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. „Współpraca Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – pismo Zastępcy Prezydenta Doroty Purgal z dnia 28.10.2005 r. Nr KN.0063-4/1/2005.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Korespondencja.
6. Sprawy różne.


Metadane

Data publikacji : 13.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL