Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2022, 15:44

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

9/05:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu kontroli w sprawie zagospodarowania działek przy ul. Miodowej w Legnicy.

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu kontroli w sprawie zagospodarowania działek przy ul. Miodowej w Legnicy.
5. Ocena realizacji zadań kontrolnych za III kw. 2005 r., przyjęcie wniosków do realizacji.
6. Przydzielenie zadań kontrolnych na IV kw. 2005 r.
7. Omówienie korespondencji.
8. Sprawy różne.


Metadane

Data publikacji : 15.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL