Ostatnia aktualizacja strony: 21.01.2022, 15:44

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

11/05:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Propozycje planu pracy komisji na rok 2006.
6. Sprawy różne.


Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Propozycje planu pracy komisji na rok 2006.
6. Sprawy różne.


Metadane

Data publikacji : 07.12.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL