Ostatnia aktualizacja strony: 24.01.2022, 13:49

zaproszenia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

7/05:

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Drogi i ulice – budownictwo i remonty w roku 2004.
4. Perspektywy usprawniania bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, ścieżki rowerowe.

Godzina od: 10:00
Porządek

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Drogi i ulice – budownictwo i remonty w roku 2004.
4. Perspektywy usprawniania bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, ścieżki rowerowe.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Omówienie innych materiałów, korespondencji.
7. Sprawy różne.

W posiedzeniu zaplanowany jest wyjazd rowerami w teren.


Metadane

Data publikacji : 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL