Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/rada-miejska/sesje/informacje-o-pracy-rady/7524,Informacja-o-pracy-Rady-Miejskiej-Legnicy.html
25.04.2024, 12:17

Informacja o pracy Rady Miejskiej Legnicy

13/08

Metadane

Data wytworzenia : 04.02.2008
Data publikacji : 04.02.2008
Data modyfikacji : 04.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sosnowska
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska

Opcje strony