Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2023, 14:09

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2013 r. 12.03.2013
projekt w sprawie nadania nazw, zmian ulic oraz zmian placów na obszarze miasta Legnicy 06.02.2013
projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy 06.02.2013
projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy 09.01.2013
projekt uchwały o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy, rozwiązaniu Zespołu Szkół Przemysłu Spozywczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Legnicy, właczenia Technikum Nr 1 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy 09.01.2013
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum Mechanicznego w Legnicy, przeniesienia kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska (...) 09.01.2013
projekt uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Legnicy oraz właczenia tej szkoły do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy 09.01.2013
projekt uchwały o zamiarze likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy przy ul. Lotniczej 26, przeniesieniu kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz rozwiązaniu Zespo 09.01.2013
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w Legnicy-w obrębie ulic Wrocławska-Zacisze a torami kolejowymi 09.01.2013
projekt uchwały w sprawie górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 17.12.2012
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL