Ostatnia aktualizacja strony: 02.06.2023, 14:00

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubin 21.03.2013
projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze spółki pod firmą Dolnosląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu 21.03.2013
projekt w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwły w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy 12.03.2013
projekt uchwały w sprawie określenia przystanków, którym właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica uudostępnionych dla operatorów iprzewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 12.03.2013
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest lub zarządzającym jest Gmina Legnica 12.03.2013
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których Gmina Legnica jest organem prowadzącym i określenia granic ich obwodów oraz zmiany niektórych uchwał 12.03.2013
projekt uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki w legnicy 12.03.2013
projekt uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiemu Centrum Kultury im. Hanryka Karlińskiego w Legnicy 12.03.2013
projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy 12.03.2013
projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Legnicy 12.03.2013
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL