Ostatnia aktualizacja strony: 02.06.2023, 14:00

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Ochrony Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego w Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 11 w Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.04.2013
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 16.04.2013
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 16.04.2013
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej 21.03.2013
projekt uchwały uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-Kolonii Piatnica 21.03.2013
projekt uchwały w sprawie określenia rodzjaów zadań z zakresu ehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które moga być finanowane ześrodków PFRON w roku 2013 przez miasto Legnica 21.03.2013
projekt uchwały w sprawie zgody na zmianę obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 21.03.2013
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL