Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 07:51

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny

Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny zajmuje się działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy życia obywateli i rodziny w naszym mieście. W zakresie pracy komisji znajdują się sprawy:

  • wydawania dowodów osobistych i prawa jazdy,
  • organizacji ruchu drogowego,
  • zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obywateli,
  • przeciwdziałania bezrobociu,
  • udzielania pomocy rodzinom wielodzietnym, patologicznym i zastępczym,
  • funkcjonowania Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
  • działalności stowarzyszeń i towarzystw na terenie miasta.

Komisja ocenia sposób realizacji zadań przez uprawnione do tego placówki i instytucje, opiniując sprawozdania z ich działalności oraz dokonując wizytacji.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2014
Data modyfikacji : 31.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Chrzanowska
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL