Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/prezydent/zarzadzenia-i-postanowi/postanowienia-prezydent/5335,Nr-110.html
16.06.2024, 13:42

Nr 1/10

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup licencji typu conurrent oprogramowania Geomedia Standard w ramach zadania pod nazwą "Informatyzacja Urzędu Miasta. Zakup i wdrożenie systemów wpsomagających zarządzanie miastem (w tym m.in. intefracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia eletronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)"

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup licencji typu conurrent oprogramowania Geomedia Standard w ramach zadania pod nazwą "Informatyzacja Urzędu Miasta. Zakup i wdrożenie systemów wpsomagających zarządzanie miastem (w tym m.in. intefracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia eletronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)"

Metadane

Data wytworzenia : 08.12.2010
Data publikacji : 24.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba udostępniająca informację:
Eimielinska

Opcje strony