Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 14:08

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL