Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/planowanie-przestrzenne/ogloszenia/studium-uwarunkowan-i-k/30116,Obwieszczenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy.html
2023-06-05, 05:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Środa, 28 grudnia 2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Metadane

Data publikacji : 28.12.2022
Data modyfikacji : 30.01.2023
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kamińska-Pawłowicz
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Fiedziuk