Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2023, 15:21

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Środa, 28 grudnia 2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy

Metadane

Data publikacji : 28.12.2022
Data modyfikacji : 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kamińska-Pawłowicz
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Fiedziuk
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL