Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego na północ od ul. Tadeusza Myśliwca przy zbiorczej drodze południowej

Metadane

Data publikacji : 05.04.2024
Data modyfikacji : 30.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Zając-Kowalczyk Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Zając-Kowalczyk

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL