Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/planowanie-przestrzenne/ogloszenia/decyzje-o-ustaleniu-lok/30630,Obwieszczenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy-nr-PAB673332022II-z-dnia-14032023-r.html
23.07.2024, 19:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy nr PAB.6733.3.2022.II z dnia 14.03.2023 r.

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią w ulicy Poznańskiej w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 14.03.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony