Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2024, 15:02

Projekty aktów planowania przestrzennego przekazywane do uzgodnień i opiniowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego miasta Legnicy – obszaru Staromiejskiego Centrum w rejonie ul. św. Piotra i ul. Młynarskiej

Metadane

Data publikacji : 29.02.2024
Data modyfikacji : 29.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Zając-Kowalczyk
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Fiedziuk

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL