Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Projekty aktów planowania przestrzennego przekazywane do uzgodnień i opiniowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ul. Bydgoskiej, torów kolejowych i rzeki Czarnej Wody

Metadane

Data publikacji : 02.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Zając-Kowalczyk

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL