Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 13:30

Projekty aktów planowania przestrzennego przekazywane do uzgodnień i opiniowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego na północ od ul. T. Myśliwca przy zbiorczej drodze południowej

Metadane

Data publikacji : 22.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Zając-Kowalczyk Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Fiedziuk Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL