Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

Projekty aktów planowania przestrzennego przekazywane do uzgodnień i opiniowania

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL