Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/organizacje-pozarzadowe/sprawozdanie-z-realizac/31150,Sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-w-2022-r.html
21.05.2024, 12:26

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXVII/449/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r."

Metadane

Data publikacji : 01.06.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Cichoń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Opcje strony