Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXVII/449/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r."

Metadane

Data publikacji : 01.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Cichoń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL