Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2024, 08:14

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r."

Metadane

Data publikacji : 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Cichoń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL