Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2024, 14:33

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Wtorek, 07 kwietnia 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XIV/136/11 z dnia 28 listopada 2011 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.” oraz Uchwały Nr XVIII/174/12 z dnia 26 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”

Metadane

Data publikacji : 07.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Tokarz-Puzio
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL