Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Skład

Budowaniu partnerstwa i wzmacnianiu aktywności lokalnej na wielu płaszczyznach służy piętnastoosobowa

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

 

Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 208/PM/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.powołał Miejską Radę Działalności Pozytku Publicznego w Legnicy V kadencji.

W jej skład wchodzą

- przedstawiciele wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 14 października 2021 r.:

 • Marzena Danielewicz,
 • Łukasz Gudanowicz,
 • Grzegorz Jucewicz,
 • Anna Kącka,
 • Agnieszka Pacanowska-Cholewińska,
 • Robert Pirecki,
 • Piotr Piwowarczyk,
 • Justyna Wąsik,
 • Maria Jolanta Zajączkowska,

- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy:

 • Marek Filipek,
 • Jolanta Kowalczyk,
 • Karolina Jaczewska-Szymkowiak,

- przedstawiciele Prezydenta Miasta:

 • Michał Kotwa
 • Agata Tokarz-Puzio,
 • Zbigniew Wróblewski.

Na posiedzeniu 5 maja 2022 r. wybrane zostało Prezydium Rady w składzie: Piotr Piwowarczyk – Przewodniczący, Agnieszka Pacanowska-Cholewińska – Wiceprzewodnicząca, Agata Tokarz-Puzio – Sekretarz.


Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 91/PM/2019 z 5 lutego 2019 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy IV kadencji.

W jej skład wchodzili

- przedstawiciele wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 10 grudnia 2018 r.:

 • Barbara Galant,
 • Łukasz Gudanowicz,
 • Władysław Iwanyniuk,
 • Jolanta Jucewicz,
 • Anna Kącka,
 • Barbara Morawiec,
 • Robert Pirecki,
 • Piotr Piwowarczyk,
 • Maria Jolanta Zajączkowska,
- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy:
 • Marek Filipek,
 • Jarosław Rabczenko,
 • Zbigniew Rogalski,
- przedstawiciele Prezydenta Miasta:
 • Michał Kotwa,
 • Adam Sikorski,
 • Zbigniew Wróblewski.

Na posiedzeniu 12 marca 2019 r. wybrane zostało Prezydium Rady w składzie: Piotr Piwowarczyk – Przewodniczący, Barbara Morawiec – Wiceprzewodnicząca, Adam Sikorski – Sekretarz.


Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 1/PM/2016 z 7 stycznia 2016 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy III kadencji 

W jej skład wchodzili

- przedstawiciele wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 16 października 2015 r.:

 • Joanna Czabajska-Pastuszek,
 • Dariusz Czekaj,
 • Barbara Galant,
 • Jolanta Jucewicz,
 • Anna Kącka,
 • Barbara Morawiec,
 • Robert Pirecki,
 • Rafał Plezia,
 • Grzegorz Wala,
- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy:
 • Wojciech Cichoń,
 • Jacek Kiełb,
 • Anna Płucieniczak,
- przedstawiciele Prezydenta Miasta:
 • Michał Kotwa,
 • Adam Sikorski,
 • Zbigniew Wróblewski.

Na posiedzeniu 2 lutego 2016 r. wybrane zostało Prezydium Rady w składzie: Rafał Plezia – Przewodniczący, Barbara Morawiec – Wiceprzewodnicząca, Adam Sikorski – Sekretarz.


Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 1/UM/2015 z 2 stycznia 2015 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy II kadencji (skład zmieniony po wyborach samorządowych w 2014 r.).

W jej skład wchodzili

- przedstawiciele wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 30 września 2013 r.:

 • Ewa Bancarzewska.
 • Joanna Czabajska-Pastuszek,
 • Barbara Galant,
 • Mirosław Jankowski,
 • Barbara Morawiec,
 • Krystyna Morawiec,
 • Robert Pirecki,
 • Rafał Plezia,
 • Grzegorz Wala,
- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy  (zmienili się w związku z zakończeniem kadencji RM):
 • Ignacy Bochenek,
 • Wojciech Cichoń,
 • Anna Płucieniczak,
- przedstawiciele Prezydenta Miasta:
 • Adam Sikorski,
 • Agnieszka Sokołowska,
 • Zbigniew Wróblewski.

Prezydium: Przewodniczący - Mirosław Jankowski, Wiceprzewodnicząca – Barbara Morawiec, Sekretarz – Adam Sikorski.


Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 153/UM/2013 z 27 listopada 2013 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy II kadencji.

W jej skład wchodzili

- przedstawiciele wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 30 września 2013 r.

 • Ewa Bancarzewska.
 • Joanna Czabajska-Pastuszek,
 • Barbara Galant,
 • Mirosław Jankowski,
 • Barbara Morawiec,
 • Krystyna Morawiec,
 • Robert Pirecki,
 • Rafał Plezia,
 • Grzegorz Wala,
- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy (do wyborów samorządowych 2014):
 • Jacek Baczyński,
 • Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska,
 • Lesław Rozbaczyło,
- przedstawiciele Prezydenta Miasta:
 • Adam Sikorski,
 • Agnieszka Sokołowska,
 • Zbigniew Wróblewski.

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. Rada wybrała Prezydium: Przewodniczącym został Mirosław Jankowski, Wiceprzewodniczącą - Barbara Morawiec, Sekretarzem - Adam Sikorski.


Skład MRDPP w Legnicy I kadencji:

- przedstawiciele dziewięciu organizacji pozarządowych:

 • Elżbieta Chucholska, Stowarzyszenie Kobiety Europy,
 • Barbara Galant, Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów,
 • Mirosław Jankowski, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
 • Barbara Morawiec, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
 • Rafał Plezia, Legnickie Towarzystwo Ekologiczne,
 • Adam Radoliński, Legnickie Stowarzyszenie Fotograficzne,
 • Lidia Świątek, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej,
 • Grzegorz Wszelaczyński, Legnicki Klub Biznesu,
 • Łukasz Zieliński, Uliczne Laboratorium.
- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy:
 • Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska,
 • Paweł Frost,
 • Ewa Szymańska.
- Prezydenta Miasta reprezentowali:
 • Beata Godlewska, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Integracji przy Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy „Uśmiech Dziecka”,
 • Adam Sikorski, Urząd Miasta Legnicy,
 • Krystyna Wiercińska, Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Przewodniczącym Rady był Mirosław Jankowski, Wiceprzewodniczącą – Barbara Morawiec, a Sekretarzem – Adam Sikorski.

 

Metadane

Data publikacji : 30.01.2014
Data modyfikacji : 06.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Tokarz-Puzio
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL