Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/organizacje-pozarzadowe/male-granty-tryb-19a/wzory-dokumentow-pliki/21408,Rozporzadzenie-Przewodniczacego-Komitetu-do-Spraw-Pozytku-Publicznego-z-dnia-24-.html
2023-06-10, 23:31
Piątek, 25 stycznia 2019

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Uwaga! Wzory obowiązują od 1 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.01.2019
Data modyfikacji : 25.01.2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio