Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 14:08

Wzory dokumentów – pliki do pobrania

Piątek, 25 stycznia 2019

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Uwaga! Nowe wzory obowiązują od 1 marca 2019 r. i dotyczą konkursów ogłoszonych po tej dacie.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.01.2019
Data modyfikacji : 25.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL