Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 14:08

Wzory dokumentów – pliki do pobrania

Poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300)

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.08.2016
Data modyfikacji : 29.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL