Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 14:08

Wzory dokumentów – pliki do pobrania

Czwartek, 11 lutego 2016

Rozporządzenie MPiPS z 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25)

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 11.02.2016
Data modyfikacji : 29.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Tokarz-Puzio
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL