Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku

Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571), przyznano dotację na realizację zadań w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku

Metadane

Data wytworzenia : 19.04.2024
Data publikacji : 19.04.2024
Data modyfikacji : 19.04.2024
Obowiązuje od : 19.04.2024
Obowiązuje do : 19.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Bukowska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kędzierska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Bukowska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL