Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Kandydaci do komisji konkursowych zgłoszeni przez legnickie organizacje pozarządowe

Poniedziałek, 04 grudnia 2017

Kandydaci do komisji konkursowych zgłoszeni przez legnickie organizacje pozarządowe

Lista kandydatów do komisji konkursowych na lata 2023-2025

zgłoszonych przez legnickie organizacje pozarządowe

 

Lp.

Imię i nazwisko

Organizacja rekomendująca kandydata

Data zgłoszenia

Sfera zadań publicznych,
w których kandydat gotów jest
opiniować oferty

1.

Grzegorz Wala

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

 

12.10.2017 r.

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

- Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;

- Działalność charytatywna;

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

- Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

2.

Małgorzata Lewandowska

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

 

30.10.2017 r.

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku;

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

- Turystyka i krajoznawstwo;

- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

3.

Mirosław Sosnowski

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej na Siedząco

 

31.10.2017 r.

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

- Turystyka i krajoznawstwo.

 

4.

Robert Pirecki

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej

EKORAMA-LEGNICA

 

8.11.2017 r.

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- Ochrona i promocja zdrowia;

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku;

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

- Turystyka i krajoznawstwo;

- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

5.

Małgorzata Szałańska

Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży

STRZELEC

 

28.11.2017 r.

- Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

- Ochrona i promocja zdrowia;

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku;

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

- Turystyka i krajoznawstwo.

6.

Barbara Morawiec

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd w Legnicy

 

30.10.2017 r.

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz na rzecz integracji cudzoziemców;

- Ochrona i promocja zdrowia;

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku;

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

- Kultyra, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

- Turystyka i krajoznawstwo;

- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

.

Metadane

Data publikacji : 04.12.2017
Data modyfikacji : 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL