Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/ochrona-srodowiska/pozwolenia-wodnoprawne/13423,Informacja-o-wszczeciu-postepowania-wodnoprawnego-OSR6341152014IX.html
23.07.2024, 20:20

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚR.6341.15.2014.IX

wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zarurowanie na długości L = 8,0 m, przepustem z rur betonowych, rowu przydrożnego drogi gminnej (ul. Dobrzejowska w Legnicy) – dz. 13/3 obręb geodezyjny 0034 Pawice (w ramach budowy zjazdu w pasie drogowym ul. Dobrzejowskiej w Legnicy - w związku z budową elektrowni fotowoltaicznej na dz. nr 44 obręb geodezyjny 0034 Pawice).

Metadane

Data wytworzenia : 30.04.2014
Data publikacji : 30.04.2014
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Siwicka
Osoba udostępniająca informację:
Bogumiła Samborska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony