Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2024, 14:38

Pozwolenia wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚR.6341.15.2014.IX

wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: zarurowanie na długości L = 8,0 m, przepustem z rur betonowych, rowu przydrożnego drogi gminnej (ul. Dobrzejowska w Legnicy) – dz. 13/3 obręb geodezyjny 0034 Pawice (w ramach budowy zjazdu w pasie drogowym ul. Dobrzejowskiej w Legnicy - w związku z budową elektrowni fotowoltaicznej na dz. nr 44 obręb geodezyjny 0034 Pawice).

Metadane

Data wytworzenia : 30.04.2014
Data publikacji : 30.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Siwicka
Osoba udostępniająca informację:
Bogumiła Samborska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL