Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Pozwolenia wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-OŚR.6341.17.2014.IX

wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.: studni chłonnej dla wprowadzania wód opadowych do ziemi i szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi, poprzez studnię chłonną, wód opadowych i roztopowych z terenu przedszkola przy ul. Wielogórskiej 41 w Legnicy (dz. nr 61 obręb geodezyjny 0032 Przybków w m. Legnica).

Metadane

Data publikacji : 23.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Siwicka
Osoba udostępniająca informację:
Bogumiła Samborska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL