Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

Pozwolenia wodnoprawne

Obwieszczenie- OŚR.6341.39.2014.IX

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku zawarcia w projekcie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych (dla potrzeb ustalenia linii brzegowej rzeki Wierzbiak w granicach działki nr 1541, obręb 0038 Piekary Osiedle) informacji, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 lit. a), b) i c) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. jedn. - Dz.U. z 2012r., poz 145 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 10.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Siwicka
Osoba udostępniająca informację:
Bogumiła Samborska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL