Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/ochrona-srodowiska/oceny-strategiczne-oddz/21546,Strategiczna-ocena-oddzialywania-na-srodowiska-dla-Planu-adaptacji-do-zmian-klim.html
29.02.2024, 02:58

Strategiczna ocena oddziaływania na środowiska dla Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Legnica do roku 2030

Metadane

Data publikacji : 25.10.2018
Data modyfikacji : 18.02.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Szałańska Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Alina Godyń Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba modyfikująca informację:
Alina Godyń

Opcje strony