Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 12:25

Decyzje środowiskowe

GOS.6220.13.2024.XVII

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zainstalowanie podziemnego zbiornika pentanu na działce nr 704/10, obr. Przybków oraz naziemnych zbiorników do magazynowania paliwa (oleju napędowego i opałowego) na działkach numer 704/6, 704/10, 704/16, obr. Przybków miasta Legnica”.

Metadane

Data publikacji : 12.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Natalia Stankiewicz Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Wasilewski Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL